Kallelse till årsmöte med föreningens medlemmar! Plats:Kyrkans lokaler på Narvavägen 90 Tid:Söndagen den 17 april kl. 14:00 Finns det frågor och funderingar så kan ni kontakta:Jakop Yildiz, tel. 0707871034, eller e-post info@syrianskaif.com Förslag till dagordning och arbetsordning1. Mötets öppnade2. Fastställande av dagordning och arbetsordning3. Fastställande av röstlängd för mötet4. Val av ordförande och sekreterare för

VILL DU BLI SAMARBETSPARTNER? Som samarbetspartner till oss erbjuder vi dig och ditt företag spännande exponerings- och utvecklingsmöjligheter. Vi värnar om stor som liten sponsor. Vi vet att vi tillsammans kan hitta lösningar som gynnar ALLA! Är Du eller Ditt företag intresserat av att samarbeta med vår klubb? Kontakta Syrianska IF E-post: info@syrianskaif.com

Släktkampen 2021!

REGLER:* Matcher på 2×15 min* 7-manna* Vi är alla släkt på något sätt så för att begränsa så räknas ENDAST släkt på pappans sida. (Undantag kan ges) Alltså samma efternamn. Är man ingift i en viss släkt så får man INTE ställa upp i den släktens lag, utan i sin egen.* Minst 1 tjej på