Extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte söndag 3 november 18:00 

Plats: Syrianska Kulturcentret, Narvavägen 90

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Fråga om mötet utlyst på korrekt sätt

5. Fastställande av föredragningslista

6. Personval

a) Ordförande

b) Ledamöter

7. Mötet avslutas