Syrianska IF är på uppgång

Syrianska IF hade idag årsmöte och kunde därmed lägga verksamhetsåret 2018 till handlingarna. 

Efter dagens årsmöte är det nu bekräftat att Syrianska IF efter många år nu återigen har ett positivt eget kapital, med god marginal.

Under årsmötet blev det även offentligt att sekreterare Matthias Elasius fullgjort sitt uppdrag och väljer att lämna styrelsen. Likaså Alexander Acar.

Årsmötet beslutade årets medlemsavgift till 200 kr för personmedlemmar och 500 kr för familjemedlemskap.

Årets styrelse består av Tomas Akkurt, Simon Issa, Abdo Ibrahim, Daniel Harman och Alexander Besso.

Syrianska IF riktar ett stort tack till medlemmarna som deltog under årsmötet.