Knatteligan med Syrianska IF

Intressekoll. Syrianska IF ämnar starta igång Knatteligan.

Syftet är att samla barn i åldrarna 1,5 till 3 år. Under de 45 minuter långa passen finns mål och bollar tillgängliga, med full frihet för barnen att göra precis det de känner. Det huvudsakliga syftet är därför att umgås kring något gemensamt.

Terminerna är uppdelade, inom- och utomhus säsong. Avgiften är 500 kr/termin. Varje barn tilldelas Knatteligans t-shirt och får vid terminens slut Knatteligans guldmedalj. Syrianska IF förser med mål och bollar. Under hela passet måste föräldrar till barnen vara närvarande.

Vid intresse  kontakta Simon Issa.
Info@syrianskaif.com eller 0707-940093.