Syrianskaif.com – Nära ny lansering

Klubbledningen har i dagarna fått se det första utkastet för det nya Syrianskaif.com. I dagsläget är vi bara detaljer ifrån lansering.

I och med lanseringen av både SIF TV och den nya webbplatsen kommer Syrianska IF som klubb ha de förutsättningar som krävs för att leverera kvalitativa nyheter, information och andra uppdateringar. Detta både gentemot medlemmar, men också övriga intressenter som av olika anledningar följer klubben. Som ett led i den fräscha nystarten för Syrianska IF är det glädjande att dessa två nyheter snart är på plats. Klubbledningen ser fram emot en säsong som förhoppningsvis ska få klubben på framfart igen.

 

Tillsammans är vi starka!